facebook-domain-verification=ui2ks9t6giew22z98o5nqzmzseaugm
 

I boken Utleieguiden beskriver jeg en del verktøy jeg selv bruker i forbindelse med utleie.
Her er regnearket som jeg bruker privat som inneholder: 
 

✅ Total oversikt - til banken

✅ Kalkyle

✅ Oversikt og regnskap til ligning

✅ Sammenligning ved kjøp av eiendom A eller B

✅ Utregning av skatt ved salg

Utleieguiden kalkyle, regnskap og oversikt

kr 100,00Pris