facebook-domain-verification=ui2ks9t6giew22z98o5nqzmzseaugm
 

Viktigheten av å sette seg mål

Oppdatert: aug. 24

...og å våge å drømme.


Historien om hvordan en målbevisst herremann gikk seg vill, men til slutt fant igjen den smale sti...

The road not taken er et klassisk dikt fra Robert Frost. Jeg er ikke så veldig bevandret i lyrikk, og det tok meg mange år før jeg skjønte hva dette egentlig handlet om.


The Road Not Taken - BY ROBERT FROST


Two roads diverged in a yellow wood, And sorry I could not travel both And be one traveler, long I stood And looked down one as far as I could To where it bent in the undergrowth; Then took the other, as just as fair, And having perhaps the better claim, Because it was grassy and wanted wear; Though as for that the passing there Had worn them really about the same, And both that morning equally lay In leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day! Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh Somewhere ages and ages hence: Two roads diverged in a wood, and I— I took the one less traveled by, And that has made all the difference.

Hvis du står ved et veiskille - hvilken vei velger du? Den trange eller den vide, grønne som alle andre har tatt? Dette er en metafor som bør brukes overfor andre valg vi har her i livet. Jeg skjønte sent hva som var riktig og skal gladelig innrømme at jeg har valgt den brede veien alt for ofte.

Dette innlegget handler om viktigheten av å drømme, sette seg mål og samtidig leve i nuet.

Poenget mitt her er å dele en av mine største tabber, sånn at du slipper å gå i den selv. Noen har kanskje allerede gått i den samme fellen, for det er normalt, men du kan kanskje slippe unna hvis du har hørt om den og kjenner igjen signalene. Eller du kan komme deg ut av den, for denne situasjonen er ikke endelig.